Công ty TNHH SX TM DV Điện Cơ ĐÔNG QUÂN.
257/15 Lê Đình Cẩn,P.Tân Tạo,Q.Bình Tân,HCM
ĐT: 08.22179354-08.37540368. Fax : 08.62539616.
MST : 0303073487.
Website : www.DongQuanLighting.com

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-- oOo --
Xem Dạng Danh Sách Xem Dạng Catalogue

DANH SÁCH SẢN PHẨM

CẦN CHỤP ĐẦU TRỤ BÊTÔNG
MSP : CĐBT06
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : Liên hệ

CẦN HỘP
MSP : CĐH01
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 350.000 Đ

CẦN ĐÈN BẮT TRỤ BÊTÔNG
MSP : CĐBT01
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 430.000 Đ

CẦN ĐÈN BẮT TRỤ BÊTÔNG
MSP : CĐBT02
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : Liên hệ

CẦN ĐÈN BẮT TRỤ BÊTÔNG
MSP : CĐBT03
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 530.000 Đ

CẦN ĐÈN BẮT TRỤ BÊTÔNG
MSP : CĐBT04
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 260.000 Đ

CẦN ĐÈN BẮT TƯỜNG 2m D49
MSP : CĐBT05
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 280.000 Đ

CẦN ĐÈN CHIẾU SÁNG - LẮP TRỤ TRANG TRÍ
MSP : CĐLTTT
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : Liên hệ

CẦN ĐÈN CHIẾU SÁNG - LẮP ĐÈN LỤC GIÁC
MSP : CĐLĐ
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : Liên hệ

CẦN ĐÈN CHIẾU SÁNG LẮP TRỤ
MSP : CĐLTMK
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : Liên hệ

CẦN ĐÈN LẮP TRỤ MẠ KẼM
MSP : CĐ3N
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 990.000 Đ

CẦN ĐÈN LẮP TRỤ MẠ KẼM
MSP : CĐ2N
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 660.000 Đ

CẦN ĐÈN LẮP TRỤ MẠ KẼM
MSP : CĐ1N-2
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 330.000 Đ

CẦN ĐÈN LẮP TRỤ MẠ KẼM
MSP : CĐ1N-1
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : Liên hệ

Cần đèn BIber
MSP : CĐBB
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : 350.000 Đ

Chùm cầu trang trí
MSP : CCTT
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : Liên hệ

Chùm hoa văn trang trí
MSP : CĐLTMK
Xuất Xứ : Nhập khẩu
Giá Bán : Liên hệ

Chùm hoa văn trang trí
MSP : CHVTT
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : Liên hệ

Chùm hoa văn trang trí
MSP : CHVTT
Xuất Xứ : Nhập khẩu
Giá Bán : Liên hệ

Chùm trang trí quả cầu
MSP : CĐLTTT
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : Liên hệ

Giá đỡ đèn pha
MSP : GĐĐP
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : Liên hệ

Giá đỡ đèn pha lắp trụ
MSP : GĐĐP2
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : 650.000 Đ

TRỤ NỐI
MSP : TTN
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : Liên hệ

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÒN COL 6M - MẠ NHÚNG KẼM NÓNG
MSP : TTC06
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 1.400.000 Đ

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÒN COL 7M - MẠ NHÚNG KẼM NÓNG
MSP : TTC07
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 1.750.000 Đ

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÒN COL 8M - MẠ NHÚNG KẼM NÓNG
MSP : TTC08
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 2.200.000 Đ

Trụ đèn Mai Chiếu Thủy
MSP : TMCT
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : 1.600.000 Đ

BỘ CHÓA ĐÈN PHA LIKO METAL 400w
MSP : CĐPMETAL400W
Xuất Xứ : MALAYSIA
Giá Bán : 1.350.000 Đ

Cầu trang trí
MSP : CTT
Xuất Xứ : Nhập khẩu
Giá Bán : Liên hệ

CHÓA BÔNG CÚC
MSP : CĐBC
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 100.000 Đ

CHÓA ONYX 250W - 400w
MSP : CĐONYX02
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 720.000 Đ

CHÓA PHA (3)NẮP NHÔM,IP65
MSP : CĐP03
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 350.000 Đ

CHÓA PHA 1000W
MSP : CĐP1000
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 1.550.000 Đ

CHÓA PHA LƯỚI
MSP : CPLUOI
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 350.000 Đ

CHÓA ĐÈN CAO ÁP EURO MARS 100 - 250W (lớn L=620)
MSP : CĐCAMARS
Xuất Xứ : NHẬP KHẨU
Giá Bán : 920.000 Đ

CHÓA ĐÈN CAO ÁP EURO MARS-1 70 - 100W (nhỏ L=410mm)
MSP : CĐCAMARS-1
Xuất Xứ : NHẬP KHẨU
Giá Bán : 630.000 Đ

CHÓA ĐÈN CAO ÁP NOVA 1 100 - 250W (loại trung D = 620mm)
MSP : CĐCANOVA1
Xuất Xứ : NHẬP KHẨU
Giá Bán : 830.000 Đ

CHÓA ĐÈN CAO ÁP NOVA 100 - 250W (loại lớn D = 680mm)
MSP : CĐCANOVA2
Xuất Xứ : NHẬP KHẨU
Giá Bán : 920.000 Đ

CHÓA ĐÈN CAO ÁP NOVA 1S 70 - 150W (loại nhỏ L = 560mm)
MSP : CĐCANOVA1S
Xuất Xứ : NHẬP KHẨU
Giá Bán : 760.000 Đ

CHÓA ĐÈN CAO ÁP SANTO 150 - 400W
MSP : CĐCASANTO
Xuất Xứ : NHẬP KHẨU
Giá Bán : 1.880.000 Đ

CHÓA ĐÈN NỮ HOÀNG 70 - 150W
MSP : CĐNUHOANG
Xuất Xứ : NHẬP KHẨU
Giá Bán : 2.120.000 Đ

CHÓA ĐÈN PHA METAL (1)
MSP : CĐP01
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 230.000 Đ

CHÓA ĐÈN PHA METAL (2)
MSP : CĐP01-2
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 220.000 Đ

CHÓA ĐÈN SANTIC
MSP : CĐSANTIC
Xuất Xứ : NHẬP KHẨU
Giá Bán : 2.180.000 Đ

CHÓA ĐÈN THORN 70 - 150W
MSP : CĐTHORN
Xuất Xứ : NHẬP KHẨU
Giá Bán : 2.890.000 Đ

CHÓA ĐÈN ĐƯỜNG CN 2
MSP : CĐĐCN02
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 380.000 Đ

CHÓA ĐÈN ĐƯỜNG OSRAM
MSP : CĐĐ OSRAM
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 320.000 Đ

Chóa Đèn chống nổ
MSP : ĐCN
Xuất Xứ : Nhập khẩu
Giá Bán : 550.000 Đ

Chóa mè treo xưởng
MSP : CHÓA MÈ
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 130.000 Đ

Chóa Philips
MSP : CPL
Xuất Xứ : VN
Giá Bán : 630.000 Đ

Chóa Đèn chống cháy nổ
MSP : ĐCN1
Xuất Xứ : Nga
Giá Bán : 350.000 Đ

Chóa Đèn chống cháy nổ ( loại lớn )
MSP : ĐCN2
Xuất Xứ : Nga
Giá Bán : 500.000 Đ

Chóa Đèn Pha 70-150w Rx7s-E27
MSP : CĐP05
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 240.000 Đ

Chóa Đèn Pha Flood Light 4
MSP : CĐP04
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 230.000 Đ

Chóa Đèn đường 70-150w
MSP : CĐĐ03
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 430.000 Đ

Chóa đèn chống nổ 250W
MSP : CĐCN
Xuất Xứ : Việt Nam
Giá Bán : 600.000 Đ

Chóa đèn chiếu sáng đường phố Onyx 150W - 250W
MSP : CĐONYX03
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 500.000 Đ

Chóa đèn chiếu sáng đường phố ONYX 150W - 250W ( IP66 )
MSP : CĐONYX01
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 630.000 Đ

Chóa đèn pha
MSP : CĐP07
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 500.000 Đ

Chóa đèn pha 1000w-E40
MSP : CĐP06
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 2.950.000 Đ

Chóa đèn pha Philips TEMPO
MSP : CĐPTempo
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 600.000 Đ

Chóa đèn đường chụp kiếng số 25 ( IP 65 )
MSP : CĐĐ02
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 590.000 Đ

Chóa đèn đường Led 120W
MSP : CĐLED120W
Xuất Xứ : Trung Quốc
Giá Bán : 4.500.000 Đ

Chóa đèn đường Led 56W
MSP : CĐLED56W
Xuất Xứ : Trung Quốc
Giá Bán : 3.000.000 Đ

Chóa đèn đường Led 84W
MSP : CĐLED84W
Xuất Xứ : Trung Quốc
Giá Bán : 2.400.000 Đ

Chóa đèn đường Led 96W
MSP : CĐLED96W
Xuất Xứ : Trung Quốc
Giá Bán : 2.600.000 Đ

Chóa đèn đường Led SL 80W - 100W ( Led Street Light ) - 01
MSP : CĐLED1
Xuất Xứ : CHIP USA
Giá Bán : 8.400.000 Đ

Chóa đèn đường Led SL 80W - 100W ( Led Street Light ) - 02
MSP : CĐLED2
Xuất Xứ : CHIP USA
Giá Bán : 8.400.000 Đ

Chóa đèn đường Led SL 80W/220V ( Led Street Light )
MSP : CĐLED3
Xuất Xứ : CHIP Hàn Quốc
Giá Bán : 6.500.000 Đ

Choá pha Philips
MSP : CĐPPL
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 450.000 Đ

Đèn chiếu sáng sự cố
MSP : ĐCSSC1
Xuất Xứ : Nhập khẩu
Giá Bán : 300.000 Đ

Đèn con mắt
MSP : ĐCM1
Xuất Xứ : Việt Nam
Giá Bán : 1.700.000 Đ

Đèn năng lượng mặt trời 1
MSP : ĐNLMT1
Xuất Xứ : Nhập khẩu
Giá Bán : Liên hệ

Đèn năng lượng mặt trời 2
MSP : ĐNLMT2
Xuất Xứ : Nhập khẩu
Giá Bán : Liên hệ

Đèn sân Tenis Biber 1000W
MSP : ĐBB1
Xuất Xứ : Nhập khẩu
Giá Bán : 6.100.000 Đ

Đèn trang trí cây thông
MSP : ĐTTCT
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 250.000 Đ

TRỤ TT ĐÚC GANG
MSP : TTT01
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : Liên hệ

Trụ Trang Trí
MSP : TTT
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : Liên hệ

Trụ đèn trang trí hoa văn ĐQ0026A
MSP : ĐQ0026A/3
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : 4.000.000 Đ

Trụ đèn trang trí hoa văn ĐQ0179/4+1
MSP : ĐQ0179/4+1
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : 3.350.000 Đ

Trụ đèn trang trí hoa văn ĐQ0207
MSP : ĐQ0207
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : 3.200.000 Đ

Trụ đèn trang trí hoa văn ĐQ0306/3+1
MSP : ĐQ0306/3+1
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : 3.200.000 Đ

Trụ đèn trang trí hoa văn ĐQ1006/3+1
MSP : ĐQ1006/3+1
Xuất Xứ :
Giá Bán : 6.080.000 Đ

Trụ đèn trang trí hoa văn ĐQ1007/3+1
MSP : ĐQ1007/3+1
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : 6.700.000 Đ

Đế trụ sắt tráng kẽm
MSP : ĐSTK1
Xuất Xứ : Đông Quân
Giá Bán : Liên hệ

Đế trụ đúc gang 01
MSP : ĐTTT02
Xuất Xứ : Việt Nam
Giá Bán : Ngưng SX - .000 Đ

Đế trụ đúc gang 02
MSP : ĐTTT02
Xuất Xứ : Việt Nam
Giá Bán : Ngưng SX - .000 Đ

Đế trụ đúc gang 03
MSP : ĐTTT03
Xuất Xứ : Việt Nam
Giá Bán : Ngưng SX - .000 Đ

Đế trụ đúc gang 04
MSP : ĐTTT04
Xuất Xứ : Việt Nam
Giá Bán : Ngưng SX - .000 Đ

Đế trụ đúc gang 05
MSP : ĐTTT05
Xuất Xứ : Việt Nam
Giá Bán : Ngưng SX - .000 Đ

Đế trụ đúc gang 06
MSP : ĐTTT06
Xuất Xứ : Việt Nam
Giá Bán : Ngưng SX - .000 Đ

Đế trụ đúc gang 07
MSP : ĐTTT07
Xuất Xứ :
Giá Bán : Ngưng SX - .000 Đ

BÓNG HALOGIEN 1000W
MSP : BHLG1000
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 30.000 Đ

BÓNG HỒNG NGOẠI 250W
MSP : BHG250
Xuất Xứ : OSRAM
Giá Bán : 190.000 Đ

BÓNG METAL 1000W
MSP : BMT01
Xuất Xứ : USA
Giá Bán : 1.250.000 Đ

BÓNG METAL 1000W (2)
MSP : BMT02
Xuất Xứ : USA
Giá Bán : 1.700.000 Đ

BÓNG METAL 250W
MSP : BMT03
Xuất Xứ : Hungary
Giá Bán : 410.000 Đ

BÓNG METAL 400W
MSP : BMT04
Xuất Xứ : Hungary
Giá Bán : 430.000 Đ

BÓNG PAR 38 120W
MSP : BPAR
Xuất Xứ : USA
Giá Bán : 90.000 Đ

BÓNG SODIUM 150W
MSP : BSDU01
Xuất Xứ : OSRAM
Giá Bán : 140.000 Đ

BÓNG SODIUM 250W
MSP : BSDU02
Xuất Xứ : OSRAM
Giá Bán : 160.000 Đ

BÓNG SODIUM 400W
MSP : BSDU03
Xuất Xứ : OSRAM
Giá Bán : 190.000 Đ

BÓNG TN CAO ÁP 125W
MSP : BTNCA01
Xuất Xứ : OSRAM
Giá Bán : 45.000 Đ

BÓNG TN CAO ÁP 250W
MSP : BTNCA02
Xuất Xứ : OSRAM
Giá Bán : 85.000 Đ

BÓNG TN CAO ÁP 400W
MSP : BTNCA03
Xuất Xứ : OSRAM
Giá Bán : 95.000 Đ

BÓNG TRÁNG THỦY 500W
MSP : BTT500
Xuất Xứ : Đài Loan
Giá Bán : 95.000 Đ

Bóng metal 400w PhiLips
MSP : BMT05
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 260.000 Đ

Bóng Metal 70w,150w Rx7s
MSP : BMT06
Xuất Xứ : Osram
Giá Bán : 200.000 Đ

Bóng Metal HIE 70-150w E27
MSP : BMT07
Xuất Xứ : Nhập khẩu
Giá Bán : 120.000 Đ

Bóng Metal HIQ-BT400w E40
MSP : BMT08
Xuất Xứ : Thorn Englan
Giá Bán : 170.000 Đ

KHUNG MÓNG M16
MSP : KM16-1
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 160.000 Đ

KHUNG MÓNG M16
MSP : KM16-2
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 230.000 Đ

KHUNG MÓNG M20 (1)
MSP : KM M20-1
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 300.000 Đ

KHUNG MÓNG M20 (2)
MSP : KMM20-2
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 380.000 Đ

KHUNG MÓNG M22 (1)
MSP : KMM22-1
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 340.000 Đ

KHUNG MÓNG M22 (2)
MSP : KMM22-2
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 410.000 Đ

KHUNG MÓNG M24 (1)
MSP : KMM24-1
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 380.000 Đ

KHUNG MÓNG M24 (2)
MSP : KMM24-2
Xuất Xứ : ĐÔNG QUÂN
Giá Bán : 480.000 Đ

BỘ ĐIỆN 1000W
MSP : BĐ1000
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 2.600.000 Đ

KÍCH NHÔM TRÒN
MSP : K03
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 60.000 Đ

Kích Layrton IG-051/2
MSP : K04
Xuất Xứ : Tây Ban Nha
Giá Bán : 140.000 Đ

Kích Tây Ban Nha
MSP : K05
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 130.000 Đ

Kích Đức 150 - 400w
MSP : K01
Xuất Xứ : Đức
Giá Bán : 130.000 Đ

Kích đèn 1000w Tenis
MSP : K02
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : Liên hệ

Tụ bù ELECTONICON MKP 20MF
MSP : TBMKP20
Xuất Xứ : Đức
Giá Bán : 65.000 Đ

Tụ bù ELECTONICON MKP 30MF
MSP : TBMKP30
Xuất Xứ : Đức
Giá Bán : 75.000 Đ

TĂNG PHÔ GENERAL 150W
MSP : TP04
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 170.000 Đ

TĂNG PHÔ GENERAL 400W
MSP : TP02
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 250.000 Đ

TĂNG PHÔ LUNG HO 250W
MSP : TP01
Xuất Xứ : VIỆT NAM
Giá Bán : 160.000 Đ

TĂNG PHÔ NIKKON 250W
MSP : TP05
Xuất Xứ : Malaysia
Giá Bán : 290.000 Đ

TĂNG PHÔ TBN Q400W và SON 250w
MSP : TP03
Xuất Xứ : TÂY BAN NHA
Giá Bán : 410.000 Đ

Tăng Phô Layrton ( Tây Ban Nha 70w)
MSP : Tp 70w
Xuất Xứ : Tây Ban Nha
Giá Bán : 210.000 Đ

Tăng Phô Layrton SM150
MSP : TP08
Xuất Xứ : Tây Ban Nha
Giá Bán : 300.000 Đ

Tăng Phô Riverlite
MSP : TP06
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : Liên hệ

Tăng Phô TRIDONIC ATCO, 150- 1000w
MSP : TP07
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : Liên hệ

Hager Timer EH711
MSP : HTE711
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 780.000 Đ

Máng đèn đôi chống thấm
MSP : MĐĐCT
Xuất Xứ : Nhập Khẩu
Giá Bán : 600.000 Đ

Đèn cầm tay 1
MSP : ĐCT1
Xuất Xứ :
Giá Bán : Liên hệ

Đèn cầm tay 2
MSP : ĐCT2
Xuất Xứ :
Giá Bán : Liên hệ


GHI CHÚ :

  • Đơn giá chưa tính thuế, thuế VAT + 10%.
  • Tăng phô, kích và bóng bảo hành 1 năm.
  • Thời gian giao hàng : Tuỳ theo thoả thuận trong hợp đồng.
  • Hàng được giao tại kho của cty ĐÔNG QUÂN : 257/15 Lê Đình Cẩn,P.Tân Tạo, Q.Bình Tân.


© 2009 www.dongquanlighting.com